Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności BPMiGKepice

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY KĘPICE

Dostępność cyfrowa

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice zobowiązuje się zapewnić dostepność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępnosci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.kepice.naszabiblioteka.com (http://www.kepice.naszabiblioteka.com)

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice (w skrócie BPMiGKępice)
telefon: +48 59 857 68 70
e-mail: biblioteka@kepice.pl
Adres korespondencyjny: ul. Pomorska 1, 77-230 Kępice

zobowiązuję się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.kepice.naszabiblioteka.com zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data publikacji strony: 05.05.2014r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 05.05.2014r.

Strona internetowa www.kepice.naszabiblioteka.com jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie nie posiadają opisów alternatywnych: zostały opublikowane przed 31-03-2020r lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań BPMiGKępice

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przez podmiot publiczny.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-31

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W BPMiGKępice do realizacji spraw w zakresie dostepności cyfrowej wyznaczona została Dorota Krumplewska, e-mail: promocja@biblioteka.kepice.pl, telefon: 59-857-68-70 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żadań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kweitnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpic do podmiotu publicznego z żadaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego , na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl (https://www.rpo.gov.pl/)

 

Dostępność architektoniczna

Siedziby BPMiGKępice
Kępice, ul. Pomorska 1
Barcino
Ciecholub
Darnowo
Osieki
spełniają wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostepności osobom ze szczególnymi potrzebami,

Biesowice, nie spełnia wymagań zgodnych z ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostepności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostepności architektonicznej:
BPMiGKępice, ul. Pomorska 1 w Kępicach

Budynek piętrowy. Częśc biblioteczna znajduje się na pparterze, korytarz umożliwia komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Budynek posiada parking dla petentów z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Filia w Barcinie

Budynek parterowy posiada podjazd. dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie biblioteki jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku znajduje się wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Filia w Darnowie

Budynek parterowy posiada podjazd. dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie biblioteki jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku znajduje się wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Filia w Osiekach

Budynek parterowy posiada podjazd. dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie biblioteki jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku znajduje się wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Filia w Ciecholubiu

Budynek parterowy posiada podjazd. dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie biblioteki jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku znajduje się wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Filia w Biesowicach

Budynek piętrowy, nie posiad podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie biblioteki znajduję się na piętrze. Na terenie budynku istnieje możliwośc poruszania się osób niepełnosprawnych z prsem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Imieniny

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 1 wydarzeń w tym miesiącu

Jesteśmy też na:


Facebook

YouTube

 

Pogoda

Nasze Audiobooki