Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice

ul. Pomorska 1, 77-230 Kępice

 

Strona główna

Witamy na naszej stronie BIP

 

Od stycznia 1967r. istniał tu Zakładowy Dom Kultury należący do Zakładu Garbarskiego. W grudniu 1986r. Zakładowy Dom Kultury przekształcony został w Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, który istniał do 31.12.2013 r., ponieważ 01.01.2014 r. przekształcony został w jednostkę Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice. Biblioteka swoją działalnością obejmuje cały teren gminy oraz prowadzi współpracę z innymi ośrodkami na zasadzie wymiany kulturalnej. W okresie letnim Biblioteka opiekuje się turystyką i wypoczynkiem nad gminnymi jeziorami w Korzybiu i Obłężu, gdzie dla zapewnienia bezpiecznego wypoczynku zatrudnia się ratowników. Ponadto, nad jez. Obłęskim funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu. 

Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych i kulturalnych, wspomaganiu systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianiu wiedzy i informacji na temat kultury i sztuki poprzez:

1. gromadzenie,opracowywanie, przechowywanie i ochronę materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

2. udostępnianie zbiorów blibliotecznych na miejscu, wypożyczenie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,

3. prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej i popularyzatorskiej,

4. organizowanie form pracy z czytelnikiem służących popularyzacji książki i czytelnictwa, sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy Kępice,

5. tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych (katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych),

6. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami  w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych,

7. doskonalenie metod i form działania poprzez dobór fachowej kadry i współpracę z innymi instytucjami kultury,

8. organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,

9. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowań kulturą, sztuką i nauką,

10. tworzenie warunków dla rozwoju rękodzieła ludowego i artystycznego,

11. organizowanie imprez okolicznościowych, artystycznych i rekracyjno-rozrywkowych służących poznawaniu kultury i tradycji narodowych oraz rozwijanie zainteresowań i podnoszeniu kultury życia codziennego, pracy i wypoczynku,

12. organizowanie twórczego spędzania wolnego czasu dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób chorych i niepełnosprawnych,

13. wspieranie profilaktyki uzależnień poprzez działalność kulturalną i oświatową.

 

Do innych zadań Biblioteki w Kępicach należą:

 • tworzenie, rozpowszechnianie i ochrona kultury
 • organizowanie i popularyzacja imprez kulturalnych
 • pielęgnowanie kultury ludności całej gminy Kępice
 • ochrona i szerzenie tradycji kulturalnych
 • współpraca z innymi Bibliotekami

   W Bibliotece organizowane są także różnego rodzaju zajęcia, próby i spotkania tj.:

 • zajęcia taneczne, muzyczne, wokalne, plastyczne, modelarskie, rękodzieła,
 • zajęcia sportowe: tenis stołowy, szachy, brydż, gimnastyka korekcyjna,
 • nauka gry na instrumentach klawiszowych, gitarze, perkusji, dętych, akordeonie, skrzypcach,
 • próby Orkiestry Dętej, zespołów rockowych i hip hopu,
 • spotkania różnych klubów

Informacje

Liczba wyświetleń: 12713
Utworzono dnia: 05.05.2014

Historia publikacji

 • 08.03.2023 15:32, Administrator
  Edycja strony: Strona główna