Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Biblioteka Kępice

Wypożyczalnia książek w Bibliotece w Kępicach otwarta jest od poniedziałku do soboty. Od pon. do pt. w godz. od 11.00 do 19.00, w soboty od godz. 10.00 do 14.00. Zapraszamy również do kącika dla najmłodszych, który otwarty jest w godz. pracy wypożyczalni Biblioteki.
Biura Biblioteki czynne są również od pon. do pt. w godz. od 8.00 do 15.00.

 

Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych i kulturalnych, wspomaganiu systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianiu wiedzy i informacji na temat kultury i sztuki poprzez:

1. gromadzenie,opracowywanie, przechowywanie i ochronę materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

2. udostępnianie zbiorów blibliotecznych na miejscu, wypożyczenie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,

3. prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej i popularyzatorskiej,

4. organizowanie form pracy z czytelnikiem służących popularyzacji książki i czytelnictwa, sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy Kępice,

5. tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych (katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych),

6. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami  w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych,

7. doskonalenie metod i form działania poprzez dobór fachowej kadry i współpracę z innymi instytucjami kultury,

8. organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,

9. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowań kulturą, sztuką i nauką,

10. tworzenie warunków dla rozwoju rękodzieła ludowego i artystycznego,

11. organizowanie imprez okolicznościowych, artystycznych i rekracyjno-rozrywkowych służących poznawaniu kultury i tradycji narodowych oraz rozwijanie zainteresowań i podnoszeniu kultury życia codziennego, pracy i wypoczynku,

12. organizowanie twórczego spędzania wolnego czasu dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób chorych i niepełnosprawnych,

13. wspieranie profilaktyki uzależnień poprzez działalność kulturalną i oświatową.
 

W okresie letnim Biblioteka opiekuje się turystyką i wypoczynkiem nad gminnymi jeziorami w Korzybiu i Obłężu, gdzie dla zapewnienia bezpiecznego wypoczynku zatrudnia się ratowników. Ponadto, nad jez. Obłęskim funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu.  Do innych zadań Biblioteki w Kępicach należą:

  • tworzenie, rozpowszechnianie i ochrona kultury
  • organizowanie i popularyzacja imprez kulturalnych
  • pielęgnowanie kultury ludności całej gminy Kępice
  • ochrona i szerzenie tradycji kulturalnych
  • współpraca z innymi Bibliotekami

   W Bibliotece organizowane są także różnego rodzaju zajęcia, próby i spotkania tj.:

  • zajęcia taneczne, muzyczne, wokalne, plastyczne,
  • nauka gry na instrumentach klawiszowych, gitarze, perkusji,
  • próby Orkiestry Dętej, Zespołu "Kępiczanki"
  • spotkania różnych klubów     Poza tym, Biblioteka każdego roku organizuje festyny rekreacyjno – sportowe, jest organizatorem obchodów Dni Kępic, Dożynek Gminnych oraz wszelkich imprez okolicznościowych w gminie, które zawsze pełne są atrakcji i konkursów z nagrodami.

 

 

 

 

 

Zegar

Imieniny

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 1 wydarzeń w tym miesiącu

Jesteśmy też na:


Facebook

YouTube

 

Pogoda

Nasze Audiobooki